Budowa Apatamów

Od sierpnia 2010 rozpocząłem wizyty w Awandjelo i okolicznych wioskach. Zaskoczyła mnie tutaj duża liczba dzieci i młodzieży. Podobno od dwóch lat, kiedy otwarto w Awandjelo gimnazjum liczba dzieci się podwoiła. Większość z nich żyje w warunkach urągających ludzkiej godności. Tym samym niewielu uczniów może skorzystać wieczorami z elektryczności by przygotować lekcje, pomimo, iż linia elektryczna przecina całą wioskę. Tylko w niewielu domach można spotkać wytynkowaną ścianę, która służy za szkolną tablicę do odrabiania zadań i ćwiczeń – taki ścienny brudnopis. I co tu zrobić, jak pomóc choćby części uczniom w utrwalaniu zdobytej w szkole wiedzy?

Wtedy pojawił się w mojej głowie pomysł aby wybudować 15-metrowe oświetlone zadaszenie wraz z tablicami tuż obok kaplicy w Awandjelo – tzw „apatamy”. Kilkunastu uczniów może jednocześnie korzystać z tego miejsca aby przygotowywać się do lekcji i egzaminów. W soboty i niedziele „apatamy” służą również do prowadzenia katechezy o raz spotkań grup i ruchów parafialnych.  „Apatamy” okazały się strzałem w dziesiątkę!