Krótka historia pierwszej w Afryce parafii pw. Świętego Jana Pawła II

pazdziernik 2011 pierwszy odpustParafia Św. Jana Pawła II w Awandjelo – diecezji Kara w Togo rozpoczyna swoją historię wraz z uformowaniem się w latach 70-tych pierwszej kilkuosobowej wspólnoty chrześcijańskiej. Pierwsi chrześcijanie gromadzili się wokół Katechety Benedykta SAMA, który co niedziela udawał się pieszo z Kary (oddalonej o ok. 12km) do rodzin w Soumbou i Awandjelo, aby dzielić się z nimi ewangelią i doświadczeniem Boga w życiu codziennym.

Należałoby tu przypomnieć, że wioska Awandjelo powstała w sposób „sztuczny”. Jej pierwotna populacja to głównie pojedyncze osoby jak i cale rodziny, które zostały wydalone w latach 40-tych z gór plemienia Kabye. Zesłańcy to ludzie oskarżani o czarodziejstwo, kontakty ze złymi duchami, niemoralne życie i szarlatanizm.

Nie wiadomo ilu ich tutaj przybyło, ale wraz ze wzrostem ludności szef regionu Kary – Palanga – nadał wiosce pierwszego szefa Nabede, który miał czuwać nad pokojem w wiosce rozwiązując liczne konflikty. Wioska wraz ze swoimi mieszkańcami od początku swego zaistnienia traktowana była jako przeklęta. Piętno przekleństwa i marginalizowanie mieszkańców Awandjelo przez okoliczne plemiona miało przez dziesięciolecia bardzo negatywny wpływ na rozwój wioski.

październik 2013 trzeci odpust parafialny 03Ze względu na silną presję społeczną, przywiązanie do tradycji i praktyk pogańskich ewangelizacja dokonywała się dosyć opornie. Misja katolicka, która w wielu krajach Afryki była motorem rozwoju społecznego i ekonomicznego dotarła po raz kolejny do Awandjelo u początku lat 90-tych wraz z pierwszymi księżmi autochtonami oraz misjonarzami salezjanami. Początkowo próby odtworzenia pierwszej wspólnoty wiernych w Awandjelo były bezowocne. Wioska wciąż zdawała się potrzebowac czasu na „oczyszczenie” pokoleń zesłańców. Dopiero po kilku dziesięcioleciach ludność otwarła się na Dobrą Nowinę. Księża Salezjanie wykorzystali ten podryw do życia lokalnej społeczności i ponownie spróbowali zbudować chrześcijańską wspólnotę w Awandjelo. Wizyty misjonarzy nie były jeszcze regularne, niemniej jednak wierzący rozumieli, iż życie w ciągłej izolacji przeciwstawia się jakiemukolwiek rozwojowi.

Prawdziwa wiosna wiary nastaje w pierwszych latach nowego millenium. Wtedy to ojciec Francesco Rodriguez sdb przyjmuje do wspólnoty nowe młode pokolenie mieszkańców Awandjelo. Młodzież, która otrzymała podstawowe i średnie wykształcenie wprowadza do wioski nowego ducha, nowe spojrzenie na rzeczywistość. Rodząca się wspólnota katolicka szybko staje się inspiracją dla ojca Francesco i biskupa miejsca, aby utworzyć w Awandjelo nową parafię misyjną, która obejmie swoim zasięgiem 5 innych wspólnot rozsianych w promieniu 20km od Awandjelo.

wrzesien 2012 budowa kaplicy w Kpanganzipio 01W tych oto okolicznościach biskup Jacques LONGA zwrócił się do mojego przełożonego w Polsce z prośbą o otwarcie nowej misji, którą zajęliby się misjonarze ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Tak oto w sierpniu 2010 roku odwiedziłem po raz pierwszy wspólnotę w Awandjelo, której po kilku kolejnych miesiącach zostałem mianowany administratorem.

Nadanie pierwszych struktur nowej misji w celu lepszej organizacji wiernych w Awandjelo i pięciu innych stacji dojazdowych, wiązało się z planami budowy samej misji, kaplic i kościoła parafialnego. Był to czas kiedy beatyfikacja papieża Jana Pawła II stawała się coraz bardziej realna. Moje osobiste przywiązanie do jego osoby oraz pochodzenie stało się zachętą, aby powierzyć opiekę nad powstającą misją, jego wstawiennictwu. Odwiedzając regularnie wspólnoty należące do misji, prowadziłem też budowę budynku misji, która odtąd stawała się moim nowym domem w „przeklętej” wiosce.

Po beatyfikacji Jana Pawła II biskup wysłuchał mojej propozycji nadania nowej misji imienia beatyfikowanego papieża i zwrócił się do Ojca Świętego Benedykta XVI z prośbą o zezwolenie na otwarcie pierwszej w Afryce parafii p.w. Bł. Jana Pawła II. Tak oto 15 sierpnia 2011 roku biskup naszej diecezji erygował parafię, której obecnie jestem proboszczem. Będąc w tym czasie na urlopie w Polsce zwróciłem się z prośbą do ks. Kardynała Dziwisza o przekazanie nowej parafii relikwii błogosławionego papieża. W ten sposób kilka tygodni później bł. Jan Paweł II (dziś już Święty !) udał się wraz ze mną kolejny raz w podróż do Afryki, do Togo.

Każdego 22-go października świętujemy w Awandjelo odpust ku czci Św. Jana Pawła II wprowadzając tym samym jego przesłania w serce naszej wspólnoty parafialnej. Dziś wspólnota parafialna liczy ponad 550 wiernych, praktykujących, zaangażowanych w grupy modlitewne i ruchy chrześcijańskie. Ponad 130 osób w 4-letniej formacji katechetycznej przygotowuje się do przyjęcia chrztu. Wspólnie promujemy wiele inicjatyw by pomagać najuboższym i opuszczonym w wioskach. Od kilku lat utrwalamy też tradycję parafialnej mini-pielgrzymki młodych.

Ostatnie „budowlane” przedsięwzięcia na terenie misji (2011-2019):

Rzeczywiście wiele się tu dzieje dzięki Bożej pomocy, wsparciu dobroczyńców, modlitwie parafian oraz wszystkich sympatyzujących z dziełem misji w Afryce. Oczywiście trzeba jeszcze wiele czasu, aby zasiane ziarno wydało obfity plon, aby wiara garstki ludzi „przenosiła góry”. Niemniej jednak świadomość zaistnienia czegoś, początku, daje nadzieję na przyszłość dla wspólnoty wierzących, ale i dla wszystkich mieszkańców tej niegdyś „przeklętej” wioski Awandjelo.

 

Ks. Łukasz KOBIELUS sma – proboszcz parafii Św.Jana Pawła II w Awandjelo/TOGO