Inauguracja Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Soumbou

W sobotę 6-go czerwca wspólnota naszej parafii w Soumbou uczciła uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Antoniego z Padwy do odnowionego parafialnego Sanktuarium. Pierwotnie kaplica w Soumbou miała już za patrona tego świętego, ale wraz z entuzjazmem i naleganiem wiernych oraz sporą grupą czcicieli patrona „zagubionych” wystaraliśmy się o jego relikwie. Otrzymaliśmy je już w październiku 2014 od Sanktuarium w Padwie. Trzeba było trochę poczekać, aż prace remontowe w Soumbou się zakończą a grupy Św. Antoniego działające na terenie diecezji przygotują plan działania na najbliższe miesiące. Uroczystość była dostojna, ale i równocześnie prosta, tak aby podobała się również świętemu, który przecież stronił od przepychu a z szacunkiem i hojnością kierował się ku biednym ucząc ich szukania bogactwa w Bogu. Długa procesja, śpiew i taniec dzieci, radosne okrzyki towarzyszyły aż do kaplicy. Ludzie przybyli nie tylko z naszej parafii, ale i z okolic. Wg przedstawionych mi propozycji w Soumbou będziemy też corocznie przyjmować pielgrzymkę diecezjalną członków ruchu Św. Antoniego. Najbliższa ma się odbyć tuż przed Bożym Narodzeniem. Inne inicjatywy nie mają jeszcze wyznaczonych dat.

Cenię sobie bardzo tę praktykę pobożności ludowej, ponieważ inspiruje ona tutejszych ludzi do hojniejszego dzielenia się z najbardziej potrzebującymi. Wierzcie mi, że radosnym jest zobaczyć jak tutejsi biedni ludzie dzielą się tym co mają z jeszcze biedniejszymi od siebie. Tak odczytują oni przesłanie Św. Antoniego i jest to z pewnością dobra szkoła na przyszłe lata naszej rozwijającej się parafii. Solidarność afrykańska jeszcze istnieje, ale trzeba starać się ją ukierunkowywać aby pod wpływem „nowoczesności” nie zginęła.