Kolejny etap ukończony!

Kolejny etap wykończenia naszego kościoła w Awandjelo ukończony. Może się podobać ale i budzić mieszane uczucia. Cóż, namalowałem jak potrafiłem, najlepiej jak mogłem na tę chwilę. Najważniejsze, że z pożytkiem dla wiernych, którzy dostaną przy każdej wizycie w kościele najważniejszą katechezę. Przypomnę tylko o co chodzi. Inkulturowana sztuka sakralna ma za zadanie dotarcie do serc tych, którym ewangelia pomimo iż zrozumiała wciąż wydaje się odległa kulturowo, tzn. zaczerpnięta z innego kulturowo świata. To właśnie dlatego pewne jej elementy muszą ułatwić zrozumienie i przeżywanie wiary ludziom, którzy swojej kultury i tradycji zmienić nie mogą i jednocześnie pragną poczuć bliskość Boga, w którego wierzą. Apostołowie to nie tylko postacie z czasów Jezusa. Na przestrzeni wieków jak i dziś każdy wierzący może identyfikować się z uczniami Chrystusa. Wielu dziś wśród nas Janów, Piotrów, Tomaszów i … Judaszy. Bycie apostołem Jezusa to nie kwestia koloru skóry, ale stanu ducha. Zafrykanizowana wieczerza to sposób na uświadomienie tutejszym wiernym, że chrześcijaństwo to nie religia dla wybranej klasy społecznej bądź grupy czy rasy ludzi. Chrześcijaństwo to droga, sposób na życie gdziekolwiek byśmy się znaleźli, i z jakiejkolwiek kultury byśmy się wywodzili. Dlatego właśnie prawdziwy i bliski obraz przedstawiający ostatnią wieczerzę to ten, na którym on i jego uczniowie przypominają nas samych.

Napis po lewej stronie: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.
Napis po prawej stronie: „Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi”

Więcej zdjęć w zakładce „Galeria”