„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Św. Jan Paweł II

Misjonarze często sami organizują i zdobywają środki na pomoc i prowadzenie misji. Mimo, iż istnieją organizacje i ruchy wspierające misje potrzeby są tak ogromne, że nie mogą one zapewnić koniecznej pomocy wszystkim placówkom misyjnym na świecie. Dlatego każdy z misjonarzy stara się dotrzeć do serc pojedynczych osób aby prosić o wsparcie. Zazwyczaj okazją do tego typu spotkań jest czas urlopu misjonarza, gdzie podczas akcji misyjnych próbuje on uświadomić potencjalnym ofiarodawcom potrzeby ludzi z którymi pracuje. Dziś technologia pozwala nam dotrzeć z informacją do wielu więcej osób. Niemniej jednak liczba tych, którzy są zainteresowani pomocą misjom wciąż maleje.

Dlatego pragnę zachęcić wszystkich ofiarodawców do zainteresowania się naszymi problemami i do szczodrobliwości. Sposobów pomocy jest wiele, ale to od waszej wyobraźni, kreatywności i przede wszystkim od otwartości waszych serc zależy zrozumienie potrzeb i efektywność wasze pomocy.

  • Najważniejszą formą pomocy misjom jest modlitwa za misje i misjonarzy, ofiara i świadectwo życia.
  • W intencji misji i misjonarzy możemy ofiarować  wszystkie przeżyte w duchu Ewangelii trudności oraz cierpienia, których nie brak w codziennym życiu.
  • Inną formą pomocy jest zamówienie Mszy Świętych w różnych intencjach (za żywych i za zmarłych, okolicznościowych, gregoriańskich), Intencje można przesłać na adres mailowy kobieluslukasz@hotmail.com a ofiary wpłacić bezpośrednio na podane poniżej konto w mBanku.
  • Możemy także objąć opieką duchową i finansową szkołę, dzieci, młodzież oraz kleryków i studentów poprzez „Duchową Adopcję”, opłacając koszty kształcenia przez okres przynajmniej jednego roku. (szczegóły na www.sma.pl i www.solidarni.sma.pl )
  • Można również regularnie przesyłać nawet niewielką pomoc materialną na wsparcie pracy misyjnej lub konkretne projekty misyjne (budowa kościoła, drogi, studni, zakup żywności itp.)w konsultacji z misjonarzem.

Mówi się, że misjonarz to taki „Dobry Samarytanin” z Jezusowej przypowieści. Jest to zapewne trafne porównanie, ale pamiętajmy, że nawet ten Dobry Samarytanin potrzebował środków materialnych aby przyjść z konkretną pomocą potrzebującemu, zapomnianemu człowiekowi. Nie wahajcie się zatem pomóc misjom. Wasza pomoc zawsze dotrze do potrzebujących!

Konto bankowe:

Ks. Łukasz Kobielus
mBank 06 1140 2004 0000 3602 3900 8446

lub

Centrum Pomocy Misjom „MOYO”, Borzęcin Duży, ul.Warszawska 826, 05-083 Zaborów:
BGŻ BNP Paribas O/ Warszawa
29 1600 1127 1844 3217 0000 0001

z dopiskiem „Ks. Łukasz Kobielus – Darowizna na cele kultu religijnego”

Środki przekazywane na konto Centrum Pomocy Misjom „MOYO”
mogą być w pełni odliczane od podatku dochodowego.

 W Awandjelo regularnie wspominamy w modlitwach naszych darczyńców i wspierających w jakikolwiek sposób misję bł. Jana Pawła II. Najpiękniejszą nagrodę za okazana pomoc przygotuje sam Bóg, ale nasza modlitwa jest już jej przedsmakiem!