Poświęcenie pierwszego budynku szkoły

8-go października dzieci z okolicznych wiosek a szczególnie z Welou mogły po raz pierwszy pójść do nowo otwartej katolickiej podstawówki. 87 dzieci wyruszyło przez łąki i pola aby zająć miejsce w szkolnych ławkach. W przeddzień poświęciłem wraz ze wspólnotą parafialną pierwszy 3-klasowy budynek szkoły. Na razie mamy 2 nauczycieli. W przyszłym roku dyrekcja ma nam dosłać kolejnych.

Oczywiście szkoła w Afryce niezupełnie przypomina tę w Polsce. Ławki szkolne są bardzo proste, uczniowie w pierwszych klasach używają tabliczek i kredy do nauki pisania. Wiele informacji dzieci uczą się na pamięć. Do szkoły idzie się codziennie na 7 rano. W południe do 14:30 jest przerwa. Jeśli ktoś ma blisko do domu to może sobie pójść coś przekąsić. Lekcje popołudniowe trwają do 17:30. Nie na leży zapominać, że w klasach mimo przewiewu jest bardzo, bardzo gorąco, a w domach dzieciaki uczą się zazwyczaj przy świecy bądź lampie naftowej.

Szkła im bł. Jana Pawła II jest katolicka ale nie wyznaniowa. Wszystkie dzieci mogą do niej uczęszczać. Aktualnie dzieci z rodzin katolickich stanowią zaledwie 20%. Mamy też sporo dzieci z plemion nomadów – wyznawców islamu. Najwięcej jest dzieci z rodzin, gdzie wyznawana religią jest religia animistyczna. Lekcje co prawda rozpoczynają się i kończą znakiem krzyża i krótka modlitwą, ale każdy rodzic jest wolny i może odmówić tej praktyki dla swojego dziecka. Jednak rodzice wszystkich wyznań świadomi potrzeb duchowych każdego człowieka nalegają aby mówiono o Bogu jak najwięcej.