Św. Jan Paweł II ogłoszony Patronem Togo

I stało się… ! 3 maja uroczyście w miejscu gdzie przed 29 laty Jan Paweł II celebrował mszę św. na togijskiej ziemi, w obecności wszystkich biskupów Togo, ponad 100 księży pochodzących z różnych diecezji oraz Prezydenta Republiki, nuncjusz apostolski ogłosił Św. Jana Pawła II głównym patronem Togo. Św. Jan XXIII został ogłoszony drugim patronem Togo.

Można by sobie zadać pytanie skąd taka sympatia Togijczyków do Świętych Papieży… Otóż Jan XXIII w dzień odzyskania przez Togo niepodległości wysłał jako pierwszy do narodu togijskiego bardzo osobisty list, w którym wyraził swoją pasterską troskę o przyszłość narodu, życząc mu obfitych łask i wierności. Pierwsi biskupi Togo zostali wyświęceni również przez Św. Jana XXIII.

Św. Jan Paweł II udał się do Togo w sierpniu 1985 roku. Wyświęcił 11 kapłanów, powierzył Togo opiece Matki Bożej z Togoville i odwiedził najbiedniejszych mieszkańców w ich chatach wbrew wszelkim protokołom wizyty. Ta bliskość papieża utrwaliła się w pamięci ówczesnego prezydenta Togo jak i przede wszystkim w pamięci wiernych, którzy zawsze z entuzjazmem wspominali minione chwile pobytu świętego papieża w Togo.  

Oczywiście nie sposób tu wymienić innych licznych okazji, dzięki którym pamięć o Janie Pawle II zaowocowała wystosowaniem wniosku do Stolicy Apostolskiej o nadanie patronatu. Niemniej jednak, do tych wielu radości dołączamy również naszą, parafialną, z wyklętej niegdyś wioski Awandjelo, która przeradza się za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II w wioskę błogosławioną, bo „gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz.5,20).