Utworzenie grupy Legionu Maryi w Awandjelo

Po wielu nieudanych próbach w przeszłości podjąłem jeszcze raz ryzyko utworzenia grupy modlitewnej Legionu Maryi. Jest to bardzo popularny ruch w Afryce Zachodniej i zresztą najbardziej efektywny w swoim oddziaływaniu. Członkowie organizują regularne spotkania, na których modlą się różańcem, rozważają słowo Boże, statuty Legionu orz planują akcje na najbliższy czas. Zazwyczaj dotyczą one odwiedzin chorych bądź starszych osób, które nie mają nawet możliwości przypadkowo odwiedzić wspólnoty chrześcijańskiej. Przygotowują również do chrztu osoby w podeszłym wieku orz służą radą w wielu rodzinnych problemach. Jest to ruch, który zawsze szanowałem i wspierałem. Jego działania w mojej dawnej misji były dowodem, że wiara może przenosić góry. Bardzo bym chciał aby wiara tych ludzi dokonywała również cudów w naszej nowej misji. Potrzeba aby ta przyszłą parafia powstająca wśród potomków czarowników i szarlatanów była prawdziwym znakiem Bożej opieki i łaski. Na początek zapisało się 9 osób. Modlę się za nich aby wytrwali i wzrastali w podjętej decyzji.