Wielka Sobota

Głoszenie Ewangelii tam gdzie jej jeszcze nie słyszano to dla misjonarza najbardziej zaszczytne zadanie. Nie jest ważne czy słuchający są liczni czy nie. Jak pisał Św. Paweł „biada mi gdybym nie głosił Ewangelii…”. Wielu z nas zadaje sobie pytanie czy rzeczywiście Słowo Boże ma taką moc, że kiedy ktoś je usłyszy pozostawi wszystko by pójść za nim? Myślę, że tak. Słowo Boże ma moc nawrócenia tego kto zechce je usłyszeć w głębi swego serca. Ale zwyczajna ciekawość słuchaczy również nie jest bez znaczenia. Gdy przybywa misjonarz coś się w wiosce dzieje, więc należy pójść i zobaczyć. Tak często reagują dzieci, na nie zawsze można liczyć. Dorośli natomiast mają wiele obowiązków i trudno jest im się od nich oderwać. Jeśli przychodzą posłuchać misjonarza to z nadzieją, że to spotkanie pomoże im odnaleźć prawdę, bądź odkryć pewną mądrość życiową, która będzie dla nich znakiem Bożej miłości.

Misjonarz nikogo nie nawraca. Jego zadaniem jest głoszenie, wyjaśnianie i pomoc. Wszystko co czyni ma przybliżać Boga. Natomiast samo nawrócenie jest łaską. Bóg osobiście obdarza człowieka skarbem wiary i tylko od człowieka zależy czy go przyjmie, czy raczej odrzuci.

W tradycji Kościoła celebracja Wielkiej Soboty wiąże się z chrztem katechumenów, którzy symbolicznie ale i realnie przyoblekają się w światło Zmartwychwstałego Chrystusa. W tym roku w Wielką Sobotę w naszej parafii podczas ponad 4 godzinnej uroczystej i rozśpiewanej Mszy Św. mieliśmy 33 chrzty katechumenów, którzy przygotowywali się do tego sakramentu przez 4 lata cotygodniowej katechezy. Czy 33 chrzty to dużo? I tak i nie, ale nie to jest ważne. Zazwyczaj misjonarz nie czeka na owoce, choć bardzo pragnie je zobaczyć. Nawrócenie dla wielu trwa dużo dłużej dlatego do innych będzie należeć zebranie obfitych plonów. Ważnym jest natomiast zadbanie aby przekaz Słowa był wierny i trwały. Ważnym jest aby otwierał ludzkie serca na Bożą miłość, aby nikt ze słuchających nie pozostał nieporuszony.

Módlmy się za misjonarzy aby słowem i zżyciem wypełniali wiernie powierzone i zadanie.