Wizyta Świętego Antoniego w parafii Awandjelo

Rok temu grupa modlitewna Św. Antoniego z Soumbou zasugerowała mi utworzenie w ich kaplicy Sanktuarium parafialnego ku czci Św. Antoniego z Padwy. Przychyliłem się do tej idei organizując wtedy w tej wspólnocie uroczysty zjazd wszystkich członków tej modlitewnej asocjacji. Atutem tej istniejącej w wielu krajach w Afryce grupy jest jej działalność na rzecz biednych i opuszczonych. W ten sposób ubodzy uczą się wspierać materialnie i duchowo uboższych od siebie. Tu nie chodzi tylko o okazyjną solidarność z ubogimi, ale raczej o kształtowanie w sobie naturalnego odruchu miłosierdzia i szczodrobliwości względem każdego człowieka będącego w potrzebie.

Relikwie Św. Antoniego, patrona ubogich, przyzywanego w wielorakich potrzebach, od wielu lat czczone są w Sanktuarium w Tchamba, w sąsiedniej diecezji Sokode. Obecnie proboszczem jest tam ks. Robert DURA FD. Dzięki jego przychylności zorganizowaliśmy 28 i 29 marca w Soumbou kolejne spotkanie grupy Św. Antoniego, tym razem ze Św. Antonim „we własnej osobie”. Cały ten czas urozmaicony był spotkaniami, konferencjami, Drogą Krzyżową, wspólną Eucharystią i oczywiście możliwością osobistej weneracji świętych relikwii. Z pewnością dla wielu wiernych był to sposób na utwierdzenie wielkopostnych postanowień w duchu Św. Antoniego.

Ks. Robert udaje się w najbliższym czasie do Padwy i ku radości wszystkich zabierze ze sobą kilkadziesiąt modlitw i próśb zebranych podczas całego spotkania. Obiecał, że złoży je na grobie Świętego.

Św. Antoni, módl się za nami abyśmy mogli wkrótce utworzyć twoje sanktuarium w afrykańskiej parafii Św. Jana Pawła II.